дмитрий
Лауазымы
Флуоресценттік әдістер зертханасының жетекшісі, Өмір туралы ғылымдар орталығы, "National Laboratory Astana" ЖМ, Назарбаев Университеті, Астана, Қазақстан
Email
dmitriy.malashenkov@nu.edu.kz

Дмитрий Малашенков

Білімі

М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті, Биология факультеті, Ботаника жоғары маманы (2005), Гидробиология саласында PhD (2009).

Зерттеу Саласы
Экологиялық зерттеулерде флуоресценция әдістерін қолдану. Биофотоника. Құрлықтық су объектілерінің су сапасын, экологиясын және биоиндикациясын бағалау. Су экожүйелерінің ақпараттық өрістері. Фитопланктонның биотүрлілігі және экологиясы.