Энергетикалық Қосымшаларға Есептеуіш Материалдар Зертханасы

Есептеу материалтану тобы тығыздықтың функционалдық теориясын қолдана отырып, атомистикалық деңгейде көлемді және наноқұрылымды материалдар бойынша зерттеулер жүргізеді. Зертхананың миссиясы - энергетикалық және басқа қолдану үшін физикалық-химиялық қасиеттері алдын-ала анықталған жаңа қосылыстардың есептеу материалдарын жобалау. Біз сондай-ақ эксперименталистермен компьютерлік модельдеуді қолдана отырып, кейбір нақты тәжірибелерді түсінуге және түсіндіруге көмектесу үшін ынтымақтастық жасаймыз.

 

Біздің негізгі бағыттарымыз:

    - материалдардың электронды, термодинамикалық, торлы динамикалық және тасымалдау қасиеттерін модельдеу

    - күн энергиясын жинауға арналған материалдардағы тепе-теңдік емес заряд динамикасының ауқымды атомистикалық модельдеуі

    - қатты денелердегі диффузия мен жылу өткізгіштікті модельдеу

    - оптикалық қасиеттерді, фото және жылу әсерінен зарядты бөлуді, материалдардағы фазалық ауысуды және онымен байланысты құбылыстарды шешуге арналған тәжірибелерді теориялық қолдау.

 

Ғылыми жобалар:

ҚР МҚК 2020-2022 жылдарға арналған қаржыландырылатын жоба:

  • Теңгерілмеген аудио және мәтіндік деректер негізінде сөйлеуді танудың бақыланбайтын әдістері мен алгоритмдерін жасау

 

ҚР МҚК 2018-2020 жылдарға арналған қаржыландырылатын жоба:

  • Қазақ тілінде жазылған мәтіндерді автоматтандырылған өңдеуге арналған ашық, бастапқы көзі бағдарламалау құралдарын жобалау

 

 2016-2018 жылдарға арналған ОРАУ қаржыландыратын жоба:

  • Қазақтың тәуелділігі бар ағаш банкін құру

 

2017-2018 жылдарға арналған Беркли бағдарламасы:

- Физикалық кескіндер алудың жоғары өнімді әдістері үшін уақытты өзгертетін топологиялық талдау және томография деректерін визуализациялау.