Энергетикалық қосымшаларға есептеуіш материалдар зертханасы

Зертхана жетекшісі:
Ғылыми-зерттеу бағыттары:

1) Жаңартылатын энергия көздерін біріктіру, автоматтандыру және бақылау
2) Ғимараттар мен құрылыстардағы энергиялық тиімді технологиялар
3) Жаңартылатын энергия көздер мен энергиялық тиімді технологиялардың ауылшаруашылығындағы қолданысы

Сипаттамасы:

Интеллектуалды жүйелер және энерготиімділік лабораториясы жылу және электрэнергиясын өндіру, жеткізу, сақтау және қолдану бағытында ғылыми зерттеулер жүргізеді. Лаборатория ғалымдары жаңартылатын энергия көздері және энерготиімді технологиялар саласындағы жаңашыл үрдістерді дәстурлі энергиясаласына енгізу жолдарын іздестіру жұмыстарын жүзеге асыруда. Лаборатория ұжымы Назарбаев Университеті мектептерінің ғалымдары мен профессорларымен, сонымен қатар шет елдік ғалымдармен өзара тәжірбие алмасып, тығыз байланыста жұмыс жасайды.
-Энерготиімділік зерттеу тобы. Қазіргі таңда энергияны тиімді қолдану климаттың өзгеруі мен энергетикалық қауіпсіздікті қамтамассыз ету мәселелрінде аз шығынды және ең үнемді тәсілі ретінде танылады. Аталған топтың ғалымдары құрылыс ортасындағы энергияны тиімді пайдалануға байланысты қолданбалы зерттеулер жүргізеді. Негізгі зерттеу бағыттары: жергілікті құрылыс нормалары талдау, техникалық құжаттамамен және нормативтік-құқықтық базаны қамтиды; құрылыс материалдары мен құрылыс конверттің жылу және физикалық қасиеттерін зерттеу; жылулық комфорт және ғимарат ішіндегі ішкі ауаның сапасын бағалау; ғимараттағы энергияны пайдалану, энергия режимі және онымен байланысты CO2 шығарындылар компьютерлік модельдеу арқылы тергеу; аспаптық бағалау және құрылыс энергетикалық зерттеу. Мадина, прошу проверить казахский вариант у переводчиков по "группе по энергоэффективности".
- Жаңартылатын энергияны интеграциялау зерттеу тобы.Зерделі жүйелер