Жаңартылатын энергетика, энергия үнемдеу, энергия тиімділігі және болашақ энергия ғылыми-зерттеу институты

Миссия

Қазақстан Республикасының стратегиялық басымдықтарына сәйкес әлемдік жетекші ғылыми-зерттеу орталықтарымен әріптесе отырып, энергетика саласымен байланысты  инновациялық және қолжетімді технологияларды  әзірлеу және коммерцияландыру.

Пайымдау

Энергетикалық теңгерімнің модельдеу және  оның қоршаған ортаға мен климатқа әсері, жаңартылатын энергия және энергия тиімді технологиялар саласында ОрталықАзиядағы жетекші ғылыми-зерттеу институтына айналу.  

Негізгі ғылыми бағыттары

 Физика негізгі және қолданбалы зерттеулер және жаңа материалдар ғылымды жүргізу;
Энергетика және энергетика машина жасау;
Табиғи ресурстар және энергетика болашағы үшін шикізат;

Институттың (1) Физика және материалтану зертханасы, (2) Физикалық химия зертханасы, (3) Оптика зертханасы, (4) Зияткерлік жүйелер және энергетикалық тиімділік зертханасы, (5) Күн энергетикасы зертханасы,(6) Химия зертханасы, (7) Микроскопия зертханасы бар.

Composition of alternative energies:clean   energies from the nature.

Composition of alternative energies:clean
energies from the nature.