Компьютерлік ғылымдар зертханасы

Зертхана жетекшісі:Олжас Махамбетов

Мәліметтерді талдау және визуализация

Мәліметтерді талдау және визуализация тобы компьютерлер ғылымының әртүрлі салаларындағы тәсілдерді зерттейді, құрамдастырады және жетілдіреді. Зерттеудің негізгі бағыттары мәліметтерді топологиялық талдау, визуализация, сандық әдістер, вейвлет талдау және т.б. әдістерін қамтиды, бірақ олармен шектелмейді.  Ғылыми нәтижелердің басым бөлігі теориялық негіз болып табылғанмен,  олар  түрлі салаларда көптеген нақты қолданысқа ие (химиялық мәліметтерді талдау, HPC өнімділігінің мәліметтерін талдау, ауқымды мәтіндік мәліметтерді талдау, бейнелерді танып білу, визуалды аналитика, психометрия және т.б.).

Топтың жүйелік мақсаттарының  арасында ауқымды мәліметтердің басты екі типіне бағытталған бұлтты технологиялардың визуалды аналитикасын зерттеу және әзірлеу бойынша тапсырманы  бөліп атауға болады: көпөлшемді сандық мәліметтер және ауқымды мәтіндік мәліметтер. Кейін  бағыттар бойынша толыққанды бұлтты шешімдер алу үшін жоғарыда айтылған технологияларды басқа топ зерттеулерімен біріктіру жоспарланады.

Жобалар:

  • Метеорологиялық және климаттық мәліметтерді талдауға қолданбалы топологиялық тәсілдерді зерттеу және өңдеу.
  • Жоғары өнімді есептеу жүйелерінде термоядролық синтез саласындағы алгоритмдердің өнімділігін талдау және автоматты түрде баптау.

Жақын өрістің сканерлейтін оптикалық микроскопиясы үшін жаңа коаксиалды зондты теориялық модельдеу және симуляция.

Бұлтты және жоғары өнімділікті есептеулер

Топ қолданыстағы есептеу ресурстарын пайдаланудың икемділігі мен өнімділігін арттыру мақсатында OpenStack платформасының базасында бұлтты инфрақұрылымды өрістетумен айналысады. Аталмыш платформа виртуалды ресурстарды ішкі қолданушылармен (зерттеу топтарына) қатар администраторлардың басқаруы үшін бір уақытта ыңғайлы интерфейс ұсына отырып, барлық қолда бар физикалық машиналарды бірыңғай виртуалды ресурстардың пулына біріктіруге мүмкіндік береді.

Қазіргі уақытта Neutron архитектуралы Openstack базалық жиынтығы қондырылды және CUDA - да жоғары өнімділікті есептеулерді қажет ететін қолданушылар үшін графикалық карталарды (Tesla K20) виртуалды машиналарға жіберу мүмкіндігі бар.  Жүйені дамытудың негізгі  міндеттерінің ішінде  қолданушыларды икемді түрде басқару,  қауіпсіздікті қамтамасыз етуді және жүйені ауқымдандыруды (fault tolerance, high availability), сондай-ақ  жоғары жүктелген және үлестірілген есептеулер үшін орта құруды атауға болады (Apache Spark, MPI, NoSQL базалары)

Есептеуіш лингвистика

Есептеуіш лингвистика тобы табиғи тілді талдау және сараптаудың алгоритмдері мен әдістерін құрастырумен айналысады. Жұмыс барысында машиналық аударма, семантикалық сараптама, ұсыныс жүйелері және әлеуметтік торлар сараптамасы бағыттарының өзекті мәселелерін зерттеуге ерекше көңіл бөлінеді.

Сигналдармен тілді өңдеу тобы

Біздің топ қазақ тілін тану және оны синтездеу үшін машиналық оқытумен жасанды интеллект тәсілдерін қолданып, жаңа әдістер мен алгоритмдерді жасауда. Сонымен қатар сигналдарды өңдеу, акустика және фонетика салаларында ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Топтың мақсаты адамдарға ең қолайлы қарым-қатынас жасау тәсілі болатын сөйлеу арқылы компьютерлермен әрекеттесу, ақпарат іздеу және өңдеу үшін тиімді интерфейс жасау. Негізгі зерттеу объектіміз қазақ тілі болғанына қарамастан, сөйлеуді өңдеу үшін пайдаланылатын әдістер мен алгоритмдер тілден тәуелсіз. Қосымша, тобымызда жаңа сөйлеу деректер қорларын жинап шығаруға да аса көңіл бөлеміз.

Мультимедиялық технологиялар

Мультимедиялық технологиялар тобы жекеленген ғылыми бағыттарды араластыру және салыстыру арқылы неғұрлым дәстүрлі емес бағыттарды ынталандыра отырып  белгілі шектеулер мен тәртіптің аясынан тыс шығуда. Бұл компьютерлік көру, есептеу лингвистикасы, логопедия, педагогика, психология және тағы да басқа бағыттардың түйіскен жерінде орналасқан жаңашыл  технологияларды құру мүмкіндігін береді. Қазіргі таңда зерттеу тобы керең-мылқауларға арналған  ым-ишара тілін айырып тану жүйесін, ақылды класс технологиясын, маркетинг үшін  интерактивті технологияларды әзірлеумен айналысуда.