Жаңа Материалдар және Күн Энергиясы Жүйелері Зертханасы

Зертхана жетекшісі: Azamat Yedrissov