Материалдары Түрлендіру және Қолданбалы Физика Зертханасы

Біздің қызметіміз ақылды материалтану және технологиялар саласындағы зерттеулерге және әзірлемелерге, ауылшаруашылығы және ғимараттар құрылысына арналған көпфункционалды супергидрофобты материалдардың беткі модификациясы мен өндірісіне, ағынды суларды тазартуға арналған магниттік нанокомпозиттерді жасауға бағытталған.

   Негізгі мақсаттар

Фазааралық беттегі құрылым түзіліс үдерісін зерттеу, материалдарды беттік түрлендіру және дизайн жасау, гидрофобты өзін-өзі тазартатын көпфункционалды Қазақстанның қатал климатына төзімді материалдар алу.

Сутек тудыратын және фотокаталитикалық суды тазарту мақсатында катализаторлар мен электродтар (MgFe2O4, CoFe2O4, NiFe2O4, CuFe2O4, Ag@Fe3O4) жасау

Біздің топ:

Гульнар Сугурбекова (хим. ғыл. докторы), Олзат Тоқтарбайұлы (PhD), Орал Уалибек (PhD), Айдар Сералин (PhD), Гүлзат Демеуова (MSc), Алия Курбанова (MSc).

Pages: 1 2