Жасыл энергетика және экология зертханасы

Зертхана жетекшісі:

Ғылыми-зерттеу бағыттары:

1.Қазақстандық энергетиканы техника-экономикалық модельдеу: Экономикалық тұрақты даму саяси тиімділігін бағалау, экономикаға сауда-саттық жүйесінің шығарындылар әсерін бағалау, энергия тиімділігі мақсатты өнімділігі көрсеткіштерін бағалау, өңірлер және экономика секторлары бойынша парниктік газдар шығарындыларын бағалау үшін TIMES-MARKAL құралдары мен мемлекеттік органдармен белсенді өзара іс-қимыл арқылы жалпы тепе-теңдік үлгілерін пайдалана отырып халықтық және аймақтық деңгейлерде Қазақстандық энергияны техникалық-экономикалық модельдеу. Экономика салаларын талдау үшін құралдар құру: көлік моделі, құрылыс моделі, электрлік энергетика секторының моделі, ауыл шаруашылығы моделі.

2. Энергетика және тұрақты даму сұрақтары бойынша Орталық Азия мен Каспий өңіріндегі елдердің аймақтық ынтымақтастығын бағалау:
TIMES-MARKAL құралдарын пайдалану арқылы Орталық Азия мен Каспий өңіріндегі елдердің энергетикалық жүйесін модельдеу. Транзит және импорттаушы елдерде геосаяси жағдайдың өзгеруі, елдердің энергия үнемдеу және энергия жүйелерінің тиімділігін арттыру саласындағы түрлі жоспарлары, климаттың өзгеру әсерін төмендету саласында елдердің түрлі бірлесу және жоспарлаудың әр түрлі деңгейінде өңірдің көмірсутегі экспорттық әлеуетін бағалау.

3. Таза көмір технологиялары:
Қазақстанда өндірілетін көмірге арналған сұйық отын әзірлеу, парниктік газдарды ұстау, көмір газдандыру технологияларын әзірлеу бойынша жұмыс істеу. Газ-динамикалық модельдеу, химиялық-технологиялық модельдеу, алдын ала жобалау, техникалық-экономикалық негіздеу үшін модельдеу, аналитикалық және тәжірибелік жұмыстар жүргізу сияқты жұмыстарды қамтиды.

4. Технологиялық процестерді оңтайландыру:
Өнеркәсіптік және энергетикалық кәсіпорындарын оңтайландыру бойынша жұмыстарды орындау.

5. Энергетикадағы статистикалық әдістер:
Экономиканың энергия шығару және энергия тұтыну салаларын сандық талдау үшін энергетика саласында деректерді жинау және түсіндіру жөніндегі жұмысты жүзеге асыру. Қазақстан Республикасы Статистика комитетінің және басқа да мемлекеттік органдармен белсенді ынтымақтастығы арқылы кәсіпорындар толтыратын жаңа сауалнама әзірлеу және энергетика саласындағы статистиканы жақсарту үшін ұсынымдар әзірлеу.

6. Климаттық зерттеулер:
2100 жылға дейінгі кезеңге арналған Қазақстан Республикасы мен Орталық Азия үшін ажыратымдылығы жоғары (25 км х 25 км) климат болжамдарын алу. Экономика секторлары мен табиғи ресурстарға (ауыл шаруашылығы, су ресурстары, энергетика, мұздықтардың еруі және т.б.) климаттың өзгеруі әсерін бағалау үшін жоғары ажыратымдылықты климаттық болжамдар пайдалану.

7. Климаттың өзгеруі бойынша экономикалық зерттеулер:
Жалпы экономикалық тепе-теңдік үлгілерін пайдалана отырып талдау жүргізу. Энергетикалық сектор экономикасы, ішкі көміртегі нарығын зерттеу, климаттың өзгеруі әсерін азайту мақсатында халықаралық міндеттемелердің орындалуын сандық талдау.

8. Қазақстанның электрлік энергетикасын талдау:
энергия және жаңартылатын энергия көздерін сақтау системалары, өндiрудің дәстүрлі көздері, электр жеткізу желілерін дамытуға инвестиция құрылымын оңтайлы таңдауды анықтау үшін GAMS ортамында электр-энергиясын модельдеу;