Экология және гидрология зертханасы

Зертхананың негізгі міндеттері қоршаған орта объектілері жаңа зерттеулерің дамыту. Су зерттеу, теңіз және тұщы су экожүйесін, ластанудан және басқа да экологиялық үдерістер саласында өзекті мәселелерді және пәнаралық зерттеулер шешуге қатысуы

Негізгі бағыттар:

«Бурабай» мемлекеттік ұлттық табиғи парк көлдерінің гидрологиялық циклың кешенді зерттеу: Жобаның мақсаты ұлттық паркінде көлдерінің гидрологиялық цикл климаттық және антропогендік факторлардың әсерін түсіну болып табылады. Аймақтың су балансында климаттың өзгеруі әсер ететін үкіметтің және парк әкімшілігінің де үлкен қызығушылығың тудырады. Су баланс компоненттерін зерттеуіне кешенді гидрологиялық мониторинг кіреді, оның ішінде су жүйелерін ағымдағы жай-күйін анықтауға сандық әдістер пайдалануы көмектеседі. Ғылыми-зерттеу көлдер тартылуының барысы туралы мәселелерді шешу және тиісінше, аймақтағы су ресурстарын жағдайын жақсарту жолдарын ұсынады. Саябақта су ресурстарын жақсарту үшін кешенді шешімдер далалық зерттеулердің нәтижесі ғана емес, сонымен қатар қашықтықтан зондтау және географиялық ақпараттық жүйелерді қолдануың нәтижесі.

Солтүстік Каспий теңізіндегі микробтар бағалау және олардың мұнай көмірсутегін ықтимал трансформациясың зерттеу: Табиғи немесе техногендік себептер бойынша суға түсетін көмірсутектер микроорганизмдер үшін көміртегі және энергия көздерін қамсыздандырады. Зерттеу жобасы Солтүстік Каспий теңізіндегі Қашаған кен орнында су өкілі үлгілерін жинайды және (а) қоршаған ортаның физикалық және химиялық қасиеттері туралы білуге, әсіресе микробтық әрекеттерін қолдауы және сақтауы (б) микробтар бағалау мен көмірсутектердің метаболикалық қасиеттері, және (с) биоремедиациялау ықпал етуі мүмкіндік үшін көмірсутекті микроорганизмдерді оқшаулау, бағалау және олардың арасынан ең жақсысын таңдау.