Ғаламдық қоршаған орта және жер туралы ғылымдар ғылыми-зерттеу институты

6Ғаламдық қоршаған орта және жер туралы ғылымдар институтының негізгі ғылыми бағыттары:

Қоршаған ортаны технологиялар;
Түрлі саясаттар мен шараларды қолдану әсерін энергетикалық жүйелері / нысандарды модельдеу және бағалау;
Белгілі бір аймақтардың экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін кешенді шараларды әзірлеу;

Ғаламдық қоршаған орта және жер туралы ғылымдар институтының (1) Энергетика, экология және климат зертханасы, (2) Наносинергетика зертханасы, (3) Экология және гидрология зертханасы бар.

лаб экологии